Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga - 2019-2 CEF Telecom

rsz cef 22019

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Europska komisija objavile su drugi CEF Telekom poziv za 2019. godinu. Ukupni okvirni proračun poziva u iznosu od 25 milijuna eura namijenjen je potpori i implementaciji Europske infrastrukture digitalnih usluga (DSIs).

Zainteresirani prijavitelji svih država članica te Islanda i Norveške, mogu podnijeti svoje projektne prijedloge s krajnjim rokom za prijavu 14. studenog 2019.

Prihvatljivi prijavitelji su sva javna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za podnositelje prijava i aktivnosti predložene za financiranje, kako je utvrđeno u Programu rada i pozivu. Regionalne i lokalne vlasti, pri prijavi, moraju dostaviti odobrenje nadležnog ministarstva (obrazac zahtjeva A2.3).

Poziv je usmjeren na šest područja:

  • kibersigurnost (10 milijuna eura),
  • e‑zdravstvo (5 milijuna eura),
  • e-javna nabava (1 milijun eura),
  • europsko e-pravosuđe (3 milijuna eura),
  • javni otvoreni podaci (5 milijuna eura),
  • nova europska platforma za digitalne vještine (1 milijun eura).

Od prijavitelja se očekuju projekti usmjereni na poboljšanje svakodnevnog života građana, poduzeća i tijela javne uprave te na doprinos uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta. Poziv je otvoren do 14. studenoga 2019., a zainteresirani prijavitelji pozivaju se na sudjelovanje u virtualnom infodanu10. srpnja. Instrumentom za povezivanje Europe (CEF) podržavaju se fizičke i digitalne infrastrukture u sektoru prometa, telekomunikacija i energetike.

Podnositelji projektnih prijedloga svoje prijave na pojedinačne CEF pozive podnose u sustav namijenjen prijavama na Internet stranicama CEF-a. Dokumentacija povezana s odgovarajućim pozivima kao i sve ostale informacije također su dostupne na istim Internet stranicama. Krajnji rok za prijavu je 14. studenog 2019. godine.

Drugi o nama

Preko županijske Razvojne agencije u protekle tri i pol godine realizirano je ili započeto niz projekata za koje je iz fondova EU-a osigurano više od 50 milijuna kuna

Za naše korisnike

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +32 22 80 28 22
  Rue de Toulouse 47,
     1000 Bruxelles

Pratite nas na: