Početna

Vijesti

Konferencija "EU Strategija za jadransko-jonsku regiju i sinergije s programima EU-a za izravno financiranje"

  • Ispis
  • E-mail

AI konferencijaKonferencija "EU strategija za jadransko-jonsku regiju i sinergije s programima EU-a za izravno financiranje" održana je dana 26. lipnja 2014 u Odboru regija. Cilj konferencije je bio predstaviti glavne programe i inicijative EU i istražiti kako bi sredstva EU, kojima izravno upravlja Europska komisija, mogla biti usklađena za provedbu EUSAIR-a.
Konferencija, upućena vladama, regijama i relevantnim dionicima na Jadransko-Jonskom području suradnje, je financirana i organizirana od strane regije Molise u okviru AdriGov, europskog projekta teritorijalne suradnje financiranog u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Programi poput Kreativne Europe, Europa za građane, Cosme i Horizon 2020 predstavljeni su, nakon čega je postavljen okrugli stol na kojem je među govornicima sudjelovao i župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić.

 

Mogućnosti financiranja EU za održivu energiju za lokalne i regionalne vlasti: projekt Meshartility

  • Ispis
  • E-mail

eriaf1Konferencija „Mogućnosti financiranja EU za održivu energiju za lokalne i regionalne vlasti: projekt Meshartility" održala se 23.06.2014. u Odboru regija. Događaj je bio usmjeren prema novim mogućnostima financiranja 2014 - 2020 za lokalne i regionalne vlasti u energetskom sektoru. Specifičan primjer, Meshartility projekt daje potporu lokalnim vlastima kako bi razvili svoj održivi energetski akcijski plan (SEAP), koji je obavezan za potpisnika Sporazuma gradonačelnika. Osim toga, uslijedilo je predstavljanje novih programa: Horizon 2020, LIFE + i EIB-a.
Meshartility (Mjerenje i dijeljenje podataka s komunalijama za Sporazum gradonačelnika) projekt cilja na razvoj rješenja i alata koji olakšavaju razmjenu energetskih podataka između energetskih tvrtki i lokalnih vlasti koje su zauzete procjenom lokalne emisije stakleničkih plinova (GHG) i planiranjem akcija za riješiti taj problem kroz uštede energije, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ova rješenja i alati će pomoći gradovima, koji su potpisnici Sporazuma gradonačelnika, da razviju svoje održive energijske akcijske planove (SEAP).

 

Strategije pametne specijalizacije: Implementacija Europskih partnerstva

  • Ispis
  • E-mail

smartspecOdbor regija organizirao je 18. lipnja 2014. konferenciju za istraživanje mogućnosti vezanih za Europska partnerstva koja je ponudila sudionicima interaktivnu platformu za regije i gradove kojom bi se istraživale važne metode suradnje i važne teme direktno vezane uz RIS3 partnerstva. Sudionici su bili stručnjaci i donositelji odluka iz svih Europskih regija.

Konferencija se održala u sljedećim tematskim grupama:
(1) „RIS3 kao proces": Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za pomoć i razvoj pametnih regija, teme kao „Triple/Quadruple Helix" suradnja, sinergija između istraživanja, inovacije i regionalna politika; RIS3 kao proces gospodarske transformacije
(2) „Instrumenti za implementaciju RIS3" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa kao potporu ciljanom razvoju „Living Labs-a", teme kao što su pametne usluge; praktični pokusi; osmišljavanje učenja baziranog na procesu; pametno korištenje više instrumenata financiranja
(3) „Otvorene inovacije 2.0" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za potporu razvoja otvorene inovacije, tema poput otvorenog pristupa znanju; novi procesi ko-stvaranja; inovacijske platforme;
(4) „Poduzetnička otkrića" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za potporu razvoja poduzetništva, teme sveučilišta kao okoline za poduzetniško razmišljanje; različiti sveučilišni primjeri za poduzetništvo, znanstveno-društveni dijalozi, sveučilišta koja surađuju s osnovnim i srednjim školama; glavni poduhvati i drugi instrumenti za poticanje pokretanja aktivnosti.

 

Pametni proizvodi za pametnu i digitalnu Europu

  • Ispis
  • E-mail

smart productsKonferencija „Pametni proizvodi za pametnu i digitalnu Europu" organizirana je u Odboru regija 17.06.2014. te je pružila informacije kako se Europa nosi s izazovima novog digitalnog doba i kako regije i kompanije mogu beneficirati od programa budućeg interneta koji ima javno-privatno partnerstvo (FI-PPP), te njegove tehnološke platforme FI-WARE, koju je Europska Komisija ko-financirala.
Ovaj događaj naveo je sve glavne dionike na diskusiju kako ubrzati napredak i usvojiti tehnologije i usluge budućeg Interneta. Time bi se osigurala najbolja pozicija Europe za buduće prilike inicirane novom digitalnom revolucijom koja će utjecati na sve sektore ekonomije.
U ovom kontekstu, predstavnici Europske Komisije, FI-PPP industrije, Start-Up-a, SME-sovci i politički dionici su diskutirali kako FI-WARE pomaže napretku proizvoda i usluga kao i rastu poduzeća.

 

Radionica o energetskoj učinkovitosti i promjeni klime

  • Ispis
  • E-mail

energyRegija Castilla y Leóna I Fondacija za prirodnu baštinu Castille y Leóna ("Fundación Patrimonio Natural"), organizirala je ovaj događaj 04. Lipnja 2014. da naglasi ulogu javne administracije u upravljanju energetskom učinkovitosti i klimatskim promjenama.
Tokom radionice, nakon uvoda o trenutnim i budućim Europskim metama za klimatske promjene i energiju, predstavljeno je predavanje o raznim Europskim projektima o upravljanju energijom u javnim zgradama i planiranju. Namjera ovog događaja bila je potaknuti korištenje životne automatizacije u gospodarenju energijom u javnim zgradama, kao i provedba "Green ICT" politike od strane, lokalne i područne samouprave.
Kroz "Life Domotic" project, predstavljene su ekonomske prednosti kao i prednosti za okoliš, korištenja životne automatizacije u javnim zgradama zbog smanjenja potrošnje energije kao i CO2 emisije. Projekt je pokazao da račun za struju možemo smanjiti za 50%. Kroz „Green ICT" projekt, predstavili su utjecaj ICT-a na okoliš, kako IT strategije i Green IT javna nabava može pridonijeti smanjenjenju potrošnje energije.

 

STRANICA 1 od 30