Početna

Vijesti

Innovation Lab „Financial Instruments and Regional Development“

  • Ispis
  • E-mail
There are no translations available.

innovation labThe Innovation Lab on Financial Instruments and Regional Development that was held in Brussels on July 9, 2014.This event is a joint initiative from ERRIN, EURADA, Emilia-Romagna Region and META Group. Innovation Lab is a format designed for providing regional stakeholders, willing to launch financial engineering measures, with the tools and information required to design and implement equity and quasi-equity instruments for startups and SMEs.
During the workshop the updates on the most critical aspects related to the implementation of a financial engineering measure were presented and discussed, including a range of practices, taken from European cases on different investment targets from innovative startups to traditional SMEs.

 

Započelo talijansko predsjedavanje Vijećem EU

  • Ispis
  • E-mail

20140623 italian presidency dtItalija je preuzela šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije od Grčke od 1. srpnja do 31. prosinca 2014, kada će Predsjedništvo preuzeti Latvija, a potom i Luksemburg. Deklaracija o suradnji između parlamenata Italije, Latvije i Luksemburga potpisan je 7. travnja 2014. Italija je već predsjedavala 11 puta Vijećem EU od potpisivanja Rimskog ugovora 1957.
Tri glavna prioriteta u programu talijanskog predsjedanja u šest mjeseci će biti: 1) za zapošljavanje i gospodarski rast, 2) Puno ostvarivanje prava na državljanstvo - prostor za demokraciju, prava i slobodu 3) Vanjska dimenzija - jačanje vanjske politike Europske unije. Više informacija o prioritetima talijanskog predsjedanja mogu se pronaći na web stranici Predsjedništva.

 

Konferencija "EU Strategija za jadransko-jonsku regiju i sinergije s programima EU-a za izravno financiranje"

  • Ispis
  • E-mail

AI konferencijaKonferencija "EU strategija za jadransko-jonsku regiju i sinergije s programima EU-a za izravno financiranje" održana je dana 26. lipnja 2014 u Odboru regija. Cilj konferencije je bio predstaviti glavne programe i inicijative EU i istražiti kako bi sredstva EU, kojima izravno upravlja Europska komisija, mogla biti usklađena za provedbu EUSAIR-a.
Konferencija, upućena vladama, regijama i relevantnim dionicima na Jadransko-Jonskom području suradnje, je financirana i organizirana od strane regije Molise u okviru AdriGov, europskog projekta teritorijalne suradnje financiranog u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Programi poput Kreativne Europe, Europa za građane, Cosme i Horizon 2020 predstavljeni su, nakon čega je postavljen okrugli stol na kojem je među govornicima sudjelovao i župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić.

 

Mogućnosti financiranja EU za održivu energiju za lokalne i regionalne vlasti: projekt Meshartility

  • Ispis
  • E-mail

eriaf1Konferencija „Mogućnosti financiranja EU za održivu energiju za lokalne i regionalne vlasti: projekt Meshartility" održala se 23.06.2014. u Odboru regija. Događaj je bio usmjeren prema novim mogućnostima financiranja 2014 - 2020 za lokalne i regionalne vlasti u energetskom sektoru. Specifičan primjer, Meshartility projekt daje potporu lokalnim vlastima kako bi razvili svoj održivi energetski akcijski plan (SEAP), koji je obavezan za potpisnika Sporazuma gradonačelnika. Osim toga, uslijedilo je predstavljanje novih programa: Horizon 2020, LIFE + i EIB-a.
Meshartility (Mjerenje i dijeljenje podataka s komunalijama za Sporazum gradonačelnika) projekt cilja na razvoj rješenja i alata koji olakšavaju razmjenu energetskih podataka između energetskih tvrtki i lokalnih vlasti koje su zauzete procjenom lokalne emisije stakleničkih plinova (GHG) i planiranjem akcija za riješiti taj problem kroz uštede energije, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Ova rješenja i alati će pomoći gradovima, koji su potpisnici Sporazuma gradonačelnika, da razviju svoje održive energijske akcijske planove (SEAP).

 

Strategije pametne specijalizacije: Implementacija Europskih partnerstva

  • Ispis
  • E-mail

smartspecOdbor regija organizirao je 18. lipnja 2014. konferenciju za istraživanje mogućnosti vezanih za Europska partnerstva koja je ponudila sudionicima interaktivnu platformu za regije i gradove kojom bi se istraživale važne metode suradnje i važne teme direktno vezane uz RIS3 partnerstva. Sudionici su bili stručnjaci i donositelji odluka iz svih Europskih regija.

Konferencija se održala u sljedećim tematskim grupama:
(1) „RIS3 kao proces": Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za pomoć i razvoj pametnih regija, teme kao „Triple/Quadruple Helix" suradnja, sinergija između istraživanja, inovacije i regionalna politika; RIS3 kao proces gospodarske transformacije
(2) „Instrumenti za implementaciju RIS3" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa kao potporu ciljanom razvoju „Living Labs-a", teme kao što su pametne usluge; praktični pokusi; osmišljavanje učenja baziranog na procesu; pametno korištenje više instrumenata financiranja
(3) „Otvorene inovacije 2.0" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za potporu razvoja otvorene inovacije, tema poput otvorenog pristupa znanju; novi procesi ko-stvaranja; inovacijske platforme;
(4) „Poduzetnička otkrića" : Perspektive koje nude implementiranje RIS3 programa za potporu razvoja poduzetništva, teme sveučilišta kao okoline za poduzetniško razmišljanje; različiti sveučilišni primjeri za poduzetništvo, znanstveno-društveni dijalozi, sveučilišta koja surađuju s osnovnim i srednjim školama; glavni poduhvati i drugi instrumenti za poticanje pokretanja aktivnosti.

 

STRANICA 1 od 30